TÖÖD  - heinatööd, põllutööd, kodutööd      1. Karu kõnnib mäe peal, raudsaapad jalas?    -    harkader
       2. Alt jookseb hall jänes, pealt küürakas rebane?     -    ader
       3. Üks Sass ja sada jalga?    -    äke
       4. Puust mees ja raudsed sukad?    -    harkader
       5. Pikem kui mõõk, kõveram kui nuga?   -    vikat
       6. Läheb metsa, vaatab koju; tuleb koju, vaatab metsa ?   -    reha heinalise seljas
       7. Tuhat - tuhat, sada - sada, ühekorraga lööb maha?    -    heinaniitmine
       8. Ema alles sündimata, pojad suured poisikesed?    -    heinakuhjad ja saod
       9. Enam auku maas kui tähti taevas?       -    kõrrepõld
     10. Kivine põld ja raudne äke?    -    kirve teritamine
     11. Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli?    -    kinda kudumine
     12. Neli neitsit tantsivad ühe saapasääre see?    -    lehma lüpstakse
     13. Kümme kitse söövad ühe heinakuhja all?    -    ketramine
     14. Ühest köiest tõmmatakse, kõik linn liigub?    -    kerilaudadega kerimine
     15. Silmad suitsu sõgenevad, jalad mulda mädanevad?    -    kangasteljed suitsutares, lae all on suits
            ja all muldpõrand
     16. Sadasid läheb külla paluma, õnnelikud. kes ei tule, õnnetud, kes tulevad?    - võrguga kalapüük
     17. Tuba läheb aknast välja, pere jääb vangi?    -     mõrraga kalapüük
     18. Elava käes puu, puu otsas nöör, nööri otas surm, surma suus elav?    -    kala õngitsemine

            Tagasi