Ühis-rohtlahaukur

 

Rohtlahaukurid kuuluvad oravlaste sugukonda.
Ühis-rohtlahaukurid elavad maa-alustes mitme kilomeetri suurustes "linnades". Iga linnake jaguneb mitmeks kvartaliks, kus elavad üksikud perekondlikud seltsingud. Nende käitumise tähtis element on "nuusutamisrituaal". Kui kohtuvad kaks rohtlahaukurit hakkavad nad
üksteist nuusutama, kui rohtlahaukurid on tuttavad, siis hakkavad nad üksteist sugema ja puhastama, kui aga pole tuttavad, siis üks neist taganeb või rohtlahaukurid astuvad kahevõitlusse.
Nad toituvad mitmesugustest preeriataimedest ja rohuliikidest. Ühis-rohtlahaukurid reguleerivad oma kehakaalu. Enne talve algust söövad nad palju, talvel aga seedivad kogutud rasvatagavara, kevadel piiravad toidukogust.
Teiste närilistega võrreldes on nende poegade arv väga väike. Emasloomad sünnitavad vaid korra aastas pesakonna, mis enamasti koosneb neljast pojast. Pojad veedavad esimesed seitse nädalat maa all. Kui pojad saavad suguküpseks, siis teevad vanemad "linna" ühe uru juurde ning tassivad pojad sinna sisse ja jätavad omapead.

Kasutatud kirjandus:

"Loomariigis", "ENE", "Loomade entsüklopeedia

"