Miksikese server on pensionil
Tähelepanu! [20-09]
Miksikese serveri töös on tõsiseid tehnilisi tõrkeid ning seetõttu sulgub miksike.ee kasutajatele orienteeruvalt 30.10.2022. Aeg on ümber saanud. Palume kasutajatel, kel on Miksikese serverisse üles laetud õppematerjale, need võimalikult kiirelt mujale salvestada. Tänud veelkord kõigile kaasteelistele.
Au Ukrainale!    Слава Україні! 
Koduõpetaja eesti keele õpe
MTÜ Koduõpetaja (õppekava nr 164037) pakub individuaalset eesti keele õpet välimaal elavatele õpilastele! [11-08]
Õpe on suunatud eelkõige lastele, kes soovivad tagasi pöörduda Eestimaale ning jätkata haridusteed Eesti koolis. Tunnid toimuvad Skype`i kaudu. Õppetööd viivad läbi Kristiina Rattasepp ning Kristi Oolo. MTÜ Koduõpetaja kontakt: koduopetajake@gmail.com +372 5226193
Pranglimine
Pranglimise keskkonnas esineb tehnilisi tõrkeid. Peastarvutamise arendamiseks on targem kasutada teisi sarnaseid keskkondi. 
"Küpsistest" ja isikuandmetest Miksikeses

Meie jaoks on kasutajate andmete turvalisus oluline ja soovime, et meie põhimõtted andmete kogumisel ja töötlemisel oleksid selged ja läbipaistvad.

Juhendid Salasõna ununes? [21-09]
Kui õpilase salasõna on ununenud, siis saab seda muuta Miksikese serveris kinnitatud õpetaja või kooli administraator. Peale uue ajutise salasõna loomist saab kasutaja luua oma kontol uue salasõna.  Kui ka õpetajal on salasõna ununenud, siis palun kirjutada info@miksike.ee. Miksikese kontor - info@miksike.ee