Haridusest (ootame koolidelt uudiseid)

Veeteemaline keskkonnanädal Tartu Kivilinna Gümnaasiumis [16-10]
23.-27. septembril toimus Tartu Kivilinna Gümnaasiumi väikeste majas traditsiooniline keskkonnanädal. Sellel aastal oli nädala teemaks „Vee tähtsus elusorganismidele“. Esmaspäevaks olid õpilased koos õpetajatega ette valmistanud huvitavad ja informatiivsed   veeteemalised materjalid, mis pandi välja klasside ustele. Liikudes erinevatel korrustel said   õpilased uusi teadmisi veetaimedest, veeloomadest, Eesti jõgedest ja järvedest. Omandatu   kinnistamiseks täitsid õpilased teemakohaseid töölehti ning tegid viktoriine. Teisipäev kujunes väga põnevaks õuesõppepäevaks. 1. ja 2. klassi õpilased osalesid kooli   pargis läbi viidud RMK õppeprogrammis. Toredate juhendajate käe all said lapsed selgeks, missugused loomad elavad vees, maismaal ja õhus. Lapsed said oma silmaga näha väikseid veeloomi (nt ujurit, selgsõudurit, liuskurit). Kõik tegevused olid mängulised ning korraga oli haaratud palju õpilasi.


3. - 6. loodusklasside õpilased osalesid aga Anne tiigi ääres vee   - elustiku uurimise õppeprogrammis, mille viisid läbi Loodusmuuseumi juhendajad Külli   Kalamees - Pani ja Aivo Tamm. Õpilased püüdsid tiigist kahvaga veeloomi, määrasid juhendi   järgi isendeid ning täitsid töölehe. Tiigi huvitavamateks leidudeks olid hobukaanid, kiili   vastsed ja emateod. Tagasiside mõlematele õppeprogrammidele oli õpilaste poolt väga   positiivne.  

Kolmapäeval kontrolliti loodusõpetuse ja loodusainete olümpiaadidel 2. - 7. klassi õpilaste   teadmisi loodusteaduste vallas. Selgitati välja paralleelklasside kõige tublimad looduse   tundjad. Samal päeval degusteerisid ka loodusklasside õpilased gaseeritud, gaseerimata   ja mineraalvett. Kodutööna uurisid õpilased vee tarbimist nädala jooksul. Klassides tehti   kokkuvõtteid kulutatud veehulga kohta ning räägiti vee säästlikust tarbimisest ja puhtusest.

Neljapäeval toimus keskkonnanädala pidulik lõpetamine kooli aulas, kus autasustati   olümpiaadide tublimaid. Üllatuseks oli teadusteatri etendus „Vee võlud“ Ahhaa Keskuse   poolt. Õpilased olid põnevil ja elevil, sest läbiviidud katsed olid küllaltki ekstreemsed ning   pakkusid igal sekundil pinget! 

Reedel orienteerusid kõik 1. - 7. klassi õpilased Anne kanali ääres, mille valmistas   ette lapsevanem Raivo Rõõm. Sügisene orienteerumispäev on muutunud meie koolis   traditsiooniks, mille käigus omandavad õpilased orienteerumise algtõed. Päev pakkus   mõnusat liikumist looduses. 

Keskkonnanädalal toimunud tegevuste kaudu said õpilased ja õpetajad veelkord kinnitust, et   vesi on väga tähtis kõigile elusorganismidele. Keskkonnanädala tegevused said suures osas   teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Nädalat aitasid ette valmistada ja läbi viia   meie kooli loodusainete õpetajad Taimi Ruusmäe, Terje Tamm, Gerle Konsap, Evald Sepp, Helis Hani ja Piret Jõul.  

Helis Hani ja Piret Jõul 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi klassiõpetajad 
Keskkonnanädala korraldajad