"Küpsistest" ja isikuandmetest Miksikeses
[01-09]

Meie jaoks on kasutajate andmete turvalisus oluline ja soovime, et meie põhimõtted andmete kogumisel ja töötlemisel oleksid selged ja läbipaistvad.

OÜ Miksikese poolt hallatav Miksikese õppekeskkond on haridusalane portaal, mis on kasutajatele tasuta kättesaadav. OÜ Miksike teeb oma parima, et hoida olemasolev Miksikese versioon laua- ja sülearvutitele töökorras. Samas ei vastuta OÜ Miksike võimalike vigade, tõrgete ja katkestuste eest. Tehnilist arendustööd ei toimu. Nutiseadmetest ei ole Miksike kasutatav. 

Kui registreerute Miksikese lehel, siis kogutakse minimaalselt ka Teie isikuandmeid. Vajalik on sisestada järgmised andmed: eesnimi, kool ning klass. 

Miksike kasutab nn "küpsiseid", mis lubavad töötada sessioonidel, mis jätavad nt Pranglimises ja Keelemiksis meelde nime, kooli, klassi ja Miksikese-sisese tunnusnumbri lehelt lehele liikumisel, et tulemused ikka õigesse kohta maanduksid. Sessioonide info kustutatakse serverist pärast sessioonide lõppu.

Serveri kasutatavuse/liikluse analüüs toimub isikuandmeid puutumata.

Kasutajate isikuandmeid hoitakse turvaliselt Miksikese serveris. Kasutusel on SSL sertifikaat. OÜ Miksike ei jaga kasutajate isikuandmeid kolmandatele pooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

OÜ Miksike ei kogu kolmandatelt isikutelt oma kasutajate isikuandmeid.

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse regulatsiooni kohaselt saab alla 14-aastane noor luua Miksikese õppekeskonda konto oma seadusliku esindaja (nt ema, isa) juuresolekul ja heakskiidul.

Kui kasutajad ning alla 14-aastaste kasutajate seaduslikud esindajad ei soovi tulemuste tabelis näha oma nime, siis palume muuta oma konto andmete nimevälja nii, et nime asemel oleks kirjas "VARJATUD" (jutumärkideta). Uue registreerimise korral palume kasutada sama süsteemi. Kui olemasolevaid andmeid muuta soovitakse, siis palume sellest teada anda, asendame nime sõnaga “VARJATUD" ning tuvastamine toimub edaspidi kasutajanime abil. Kui kasutaja/kasutaja seaduslik esindaja soovib Miksikese üritustest osa võtta, kuid nime avaldada ei soovi, siis võib registreerimisel nime väljadele kirjutada "VARJATUD" (jutumärkideta).

Kui Miksikese kasutaja soovib oma andmete kustutamist, siis palume sellest teada anda Miksikese administraatoritele aadressil info@miksike.ee