Asesõna äratundmine
Teema: Emakeel/Vormiõpetus/Sõnaliigid/Asesõnad/Keskmine

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Leia loetelust asesõna ja kirjuta see rea lõppu.

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused