Tulemus: NAN
Leht: 2
Aeg: --:--

1) Küsimused keda? mida? on
käände küsimused
2) Küsimused kellele? millele? on
käände küsimused
3) Sisekohakäänded on
kääne
4) Alaltütleva käände küsimused on
5) Küsimused kes? mis? on
käände küsimused