Alguskäänded
Teema: Emakeel/Vormiõpetus/Morfoloogilised kategooriad/ Käändsõnal/Kääne/ Kombineeritud harjutused/Keskmine

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Kirjuta sõna õiges vormis

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused