Liht-, koond- ja liitlause
Teema: Emakeel/Lauseõpetus/Lausetüübid struktuuri järgi/ Kombineeritud harjutused/Keskmine

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


Vali õige vastus. (V -VI klassile)

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused