Fakte Vanast- Kreekast
Teema: Ajalugu/Vana-Kreeka/Kombineeritud harjutused

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


VI kl. M. Kõivu õpiku Vanaaeg II osa põhjal koost. H. Kattago

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused