Arvude võrdlemine 10 piires
Teema: Matemaatika/Arvutamine/Arvude võrdlemine

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohtaSind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused