Arvu absoluutväärtus, lihtsamad võrrandid. / Matemaatika 7.klassile
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on küsimused ja ülesanded arvu absoluutväärtuse leidmise kohta ja tuleb lahendada ka mõned lihtsamad võrrandid. Enne vastamist loe küsimus hoolega läbi, sest mõni küsimus on väikese "konksuga". Kui harjutuse mõnes grupis on "nipiga" küsimusi, siis sellise grupi nime järel on kolm hüüumärki (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused