Ratsionaalarvude liitmine ja lahutamine. / Matemaatika 7. klassile
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on küsimused ja ülesanded ratsionaalarvude liitmise ja lahutamise kohta. Kui mõnes grupis on riukalikke küsimusi, siis sellised grupid on tähistatud märgisega (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused