Protsentarvutuse põhiülesanded. /Matemaatika 7. klassile
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on küsimused ja ülesanded protsentarvutuse põhiülesannete kohta. Arvutusülesannete lahendamisel võid kasutada taskuarvutit, kuid püüa siiski arvutused teha peast. Kui mõnes grupis on "konksuga" küsimusi, siis see grupp on tähistatud kolme hüüumärgiga (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused