Võrde tundmatu liikme leidmine /Matemaatika 7. klassile
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on küsimused ja ülesanded võrde ja selle tundmatu liikme leidmise kohta. Keerukamate küsimuste puhul on küsimuste grupil märgend (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused