Võrdelised ja pöördvõrdelised suurused / Matemaatika 7. klassile
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on ülesanded ja küsimused võrdeliste ja pöördvõrdeliste suuruste kohta. Keerukamaid küsimusi sisaldavad grupid on märgendiga (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused