Tekstitöötlus MS Office vahenditega
Teema: /Microsofti võistlustööd

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


Harjutuses on küsimusi erinevate MS Word´i versioonide kohta. Pakutud vastusevariantide seast valige kõige täpsem. Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused