Elektronskeemid
Teema: /Keemia/8.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


See harjutus eeldab ka peridoolisustabeli kasutamisoksust (aatomi ehituse seosed perioodilisustabeliga) Kasutatud kirjandus L. Tamm "Keemia õpik 8. klassile"

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused