Aatomi ehituse seos perioodilisustabeli ehitusega
Teema: /Keemia/8.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Seda harjutust tuleb teha perioodilisustabeli abil. kasutatud kirjandus L. Tamm "Keemiaõpik 8. klassile"

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused