Minu keha
Teema: /Inimeseõpetus/3. klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Loe läbi väide ning otsusta, kas see on õige või vale. Õige väite puhul märgi ,,õ" ja vale puhul ,,v". Harjutus 3. klassi inimeseõpetuse teema ,,Tervislik eluviis"laiendamiseks. On abiks mõistete kordamisel ja teadmiste süvendamisel.Koostajad Ivi Kukk ja Siiri Sitska.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused