Kümnendmurrud, nende ümardamine. (5. klass)
Teema: /Matemaatika/5.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuse edukaks lahendamiseks peab teadma kümnendmurru koostist ja oskama seda etteantud täpsuseni ümardada. Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused