Kümnendmurd
Teema: /Matemaatika/5.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Kümnendmurdude kirjutamine, lugemine ja ühikute teisndamine.

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused