Kümnendmurdude liitmine, lahutamine
Teema: /Matemaatika/5.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Kirjuta lünka õige vastus. Numbrite vahele ära tühikuid jäta.

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused