Leia SÜT
Teema: Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvuteooria alged/SÜT ja VÜK

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutus sobib 5. klassis teema kinnistamiseks ja 6. klassis murdude taandamise harjutamiseks

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused