Muutuja leidmine. Aili Lomp
Teema: Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Leia muutuja, kirjuta vastus x =

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused