Eesti Vabariigi põhiseadus
Teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


Ühiskonnaõpetus 9.klassile Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmisest. Kirjandus: Eesti Vabariigi põhiseadus.Kirjastus Juura. Tallinn 2006

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused