Isikud XX sajandil
Teema: /Ajalugu/Kombineeritud harjutused

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


Värä,E., Tannenberg,T., Pajur, A. Lähiajalugu I, II osa, Tln. Avita,2004 9. klassile

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused