Õigusaktide kasutamine/KOMPLEKT
Teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


9. klassi ühiskonnaõpetuse komplekt. Anu Toots. Ühiskonnaõpetus. 9.klassi õpik.Koolibri 2007;Alaealise mõjutusvahendite seadus. 28.01.1998 // RT I 1998, 17, 264. Eesti Vabariigi põhiseadus. 28. 06. 1992 // RT 1992, 26, 349. Karistusseadustik. 6.06.2001 // RT I 2001, 61, 364. Perekonnaseadus. 18.11.2009 // RT I 2009, 60, 395. Töölepingu seadus. 17. 12. 2008 // RT I 2009, 5, 35.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused