Valimiste üldised põhimõtted, valimiskampaania/KOMPLEKT
Teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


9.klassi ühiskonnaõpetuse komplekt. Harjutuse koostamiseks kasutatud: Anu Toots.Ühiskonnaõpetus. Õpik 9.klassile. Koolibri 2007.Eesti Vabariigi põhiseadus. 28. 06. 1992 // RT 1992, 26, 349. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus. 27.03.2002 // RT I 2002, 36, 220; Eesti Vabariigi Riigikogu valimisseadus//RT, 20.04.1992, 13, 201

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused