Kodanikuühiskond, vabaühendused//KOMPLEKT
Teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


9. klassi ühiskonnaõpetuse komplekt. Toots, Anu. 2007. Ühiskonnaõpetus. 9.klassi õpik. Koolibri.Mittetulundusühingute seadus 6.06.1996// RT I 1996, 42, 811, EV põhiseadus.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused