Noorte osalus, õpilasesindused/KOMPLEKT
Teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


9. klassi ühiskonnaõpetuse komplekt. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.15. 09. 1993 //RT I 1993, 63, 892, EV põhiseadus,Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Noorteühenduste Liidu materjalid.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused