Oska õigesti ja tervislikult käituda / uus MM
Teema: /Inimeseõpetus/3. klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Loe läbi harjutuses olevad väited. Õige väite korral märgi lünka ,,jah", vale väite korral ,,ei". Harjutus 3. klassi inimeseõpetuse ,,Tervislik eluviis" teema laiendamiseks. Kinnistab õpitut. Koostajad Ivi Kukk ja Siiri Sitska.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused