Rööpkülik, romb ja trapets / Matemaatika 7. klassile / näiteharjutus
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Pildijaoskond
Lohista tekst õige pildi juurde


Harjutuses on küsimused ja ülesanded pealkirjas nimetatud geomeetriliste kujundite kohta. Keerukamate küsimuste puhul on grupp tähistatud hüüumärkidega (!!!). Stardi uues aknas. Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist.

Stardi uues aknas


Parimad tulemused