Kõik tehted ratsionaalarvudega /Matemaatika 7. klassile
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on ülesandeid kõikidele tehetele ratsionaalarvudega. Jälgi hoolikalt tehete järjekorda. Kui mõnes grupis on veaohtlikke ülesandeid, siis need grupid on tähistatud hüüumärkidega (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused