Tähtavaldis. Avaldise väärtus. /Matemaatika 7. klassile
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on küsimused ja ülesanded tähtavaldiste ja nende väärtuse arvutamise kohta. Keerukamaid küsimusi sisaldavad grupid on tähistatud hüüumärkidega (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused