Ühe tundmatuga lineaarvõrrand/ Matemaatika 7. klassis
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


Harjutuses on küsimused ja ülesanded lineaarvõrrandi lahendamise kohta. Kui grupis on "trikiga" küsimusi, siis need grupid on tähistatud märgisega (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused