Võrratuse omadused. Ühe muutujaga lineaarvõrratus / Matemaatika 7. klassile
Teema: /Matemaatika/7.klass

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


Harjutuses on küsimused ja ülesanded võrratuse omaduste ja ühe muutujaga lineaarvõrratuste kohta. Keerukamaid küsimusi sisaldavad grupid on tähistatud hüüumarkidega (!!!). Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused