Üleminekuga liitmine ja lahutamine 100 piires. 2. klass.
Teema: Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Arvuta.

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused