Võrrand (5. klass) Allar Veelmaa
Teema: /Matemaatika/5.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on ülesanded, kus neljas aritmeetika põhitehtes tuleb leida üks tundmatu suurus. Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused