Eesti ajalugu 20.sajandi alguseni.(väga raske)
Teema: Ajalugu/Eesti ajalugu/Kombineeritud harjutused

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


Harjutuses on küsimused Eesti ajaloost. Abi saad 5. klassi M. Laari, M. Tilga, E.Hergaugu ajalooõpikust.

Start
Stardi uues aknas


Parimad tulemused