Lapse õigused(uuendatud)
Teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass

Tüüp: Täitmisjaoskond
Täida lüngad käsitsi


9. klassi ühiskonnaõpetuse komplekt. Kirjuta antud lause järele õige/vale! Harjutus on koostatud ÜRO lapse õiguste konventsiooni, Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse põhjal. Riigi Teataja I, 06.12.2014, 1.

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused