Kirik ja usuühendused(uuendatud)
Teema: /Ühiskonnaõpetus/9.klass

Tüüp: Valimisjaoskond
Lohista õiged vastused hiirega sobivasse kohta


9. klassi ühiskonnaõpetuse komplekt. Allikad:Ringvee, Ringo. Eesti ühiskonna religioosne mitmekesisus.Ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool Narva-Jõesuu, 26-29.juuni 2007. Suvekooli materjalid. Tallinn 2007. Lk. 86-92.Kirikute ja koguduste seadus. 12. 02. 2002 // RT I 2002, 24, 135. Eesti Vabariigi siseministeeriumi usuasjade osakonna materjalid. https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/usuuhendused (3.08.2015)

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida


Parimad tulemused