Tulemus: NAN
Leht: Mõisted
Aeg: --:--

1) Kümnendmurrus 0,1 on 0 tervet ja 1...
2) Kümnendmurrus 0,01 on 0 tervet ja 1...
3) Kümnendmurrus komast vasakule jääv osa on...
4) Kümnendmurru murdosa numbrid on ...
5) Koma abil kirjutatud arv on...
6) Kümnendmurrus komast paremale jääv osa on...
7) Kümnendmurrus 0,001 on 0 tervet ja 1...