Tulemus: NAN
Leht: I Arvuta otstarbekalt
Aeg: --:--

1) 5,9 + 2,3 + 4,1 =
2) 7,9 + 2,3 + 0,7 =
3) 17,9 - 6,3 - 1,9 =
4) 19,3 - 7,5 + 1,2 =
5) 19,3 + 5,7 - 16 =