Tulemus: NAN
Leht: Kirjuta lünka õige sõna või arv!
Aeg: --:--

1) “Käest kätte” makstud ametlikult vormistamata töötasu, millelt ei maksta makse, nimetatakse
palgaks.
2) Käibemaks on
% kauba või teenuse hinnast.
3) Kui töötaja võtab vastu ümbrikupalga, siis jääb tema vanaduses saadav
väiksemaks.
4) Iga töötaja peab oma sissetulekutelt maksma
% tulumaksu.