Tulemus: NAN
Leht: 1
Aeg: --:--

1) Keemilise elemendi järjenumber võrdub prootonite arvuga elemendi
.
aatomis
molekulis
rakus
2) Horisontaalreas olevad elemendid moodustavad
.
perioodi
3) Vertikaalreas olevad elemendid moodustavad
.
rühma
4) Tänapäeval kasutatava perioodilisussüsteemi loojaks peetakse
.
Dmitri Mendelejevit
Herakleitost