Tulemus: NAN
Leht: 1
Aeg: --:--

1)
on kõige lihtsam geomeetriline kujund, ei oma mõõtmeid, st pikkust ega laiust.
Punkt
2) Kui kaks punkti ühendada sirge joonega, saame
.
sirglõigu
3) Sirglõigu pikendamisel üle mõlema otspunkti saame
.
sirge
4) Sirglõigu pikendamisel üle ühe otspunkti saame
.
kiire