Tulemus: NAN
Leht: Täida lüngad!
Aeg: --:--

1) veerand tundi =
minutit
2) üks tund =
minutit
3) poolteist tundi =
minutit