Tulemus: NAN
Leht: TEKSTÜLESANNE
Aeg: --:--

1) Emal oli 125 kr. Isa andis talle veel 30 kr. Emal oli nüüd
kr.
2) Isal oli 130 kr. Ta andis emale 50 kr. Nüüd on isal
kr.
3) Triin ostis 2 plaati. Üks plaat maksis 34 kr. Triin kulutas
kr.