TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Uued harjutused
Harjutus Teema Tüüp
Maailma pealinnad (vihmamardikas - 16.04.2020) Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine Valimisjaoskond
Inimese elundid (KatrePr - 25.03.2020) /Inimeseõpetus Valimisjaoskond
5.kl loodusõpetus. Pinnavormid ja pinnamood (reetp - 18.03.2020) /Loodusõpetus/5. klass Korrapidaja
Hulknurgad, hulknurga sisenurkade summa. /Matemaatika 7. klassile ( - 18.03.2020) /Matemaatika/7.klass Pildijaoskond
Riigilipud 2 (vihmamardikas - 12.12.2019) /Ühiskonnaõpetus/Kombineeritud harjutused Pildijaoskond
LILLED (linkur - 12.12.2019) /ABC Pildijaoskond
Sõidukid (linkur - 12.12.2019) /ABC Pildijaoskond
Keemilised elemendid (vihmamardikas - 05.10.2019) /Keemia/8.klass Valimisjaoskond
Loodus sügisel ( - 01.08.2019) /1920 Korrapidaja
Eesti ja Eesti kaart * (maris26 - 13.02.2018) /Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Eesti Korrapidaja
Harjutuste teemad
Geograafia (4)
Kombineeritud harjutused (22)
Bioloogia (5)
Füüsika (1)
Koolituse tööd 2012 (44)
Veeohutus (22)
Ühiskonnaõpetus (1)
ABC (2)
Loodusõpetus (15)
Muusika (28)
Microsofti võistlustööd (54)
Inimeseõpetus (17)
Sport (20)
Võistlused (47)
Harjutused (1)
Meelelahutus (25)
1920 (1)
KOOLITUSED (3)
MPT projekt (4)
Parandusõpe (35)
Ajalugu (9)
/ MIV/1. klass (1)
/Ajalugu/6.klass (37)
/Ajalugu/7.klass (7)
/Ajalugu/Kombineeritud harjutused (2)
/Ajalugu/8.klass (26)
/Ajalugu/Ajaarvamine, ajaloo allikad (2)
/Ajalugu/10.klass (2)
/Ajalugu/5.klass (33)
/Ajalugu/9.klass (22)
/Arvutiõpetus/2.klass (1)
/Arvutiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Arvutiõpetus/Tekstitöötlus (2)
/Arvutiõpetus/7.klass (1)
/Arvutiõpetus/Üldised küsimused (2)
/Arvutiõpetus/Riist- ja tarkvara (2)
/Arvutiõpetus/4.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/4.klass (11)
/Ühiskonnaõpetus/4. klassi ühiskonnaõpetus (25)
/Ühiskonnaõpetus/Inimesed ja seadused (1)
/Ühiskonnaõpetus/Demokraatlik ühiskonnakorraldus (4)
/Ühiskonnaõpetus/Inimene ja teave (1)
/Ühiskonnaõpetus/9.klass (23)
/Ühiskonnaõpetus/12.klass (1)
/Ühiskonnaõpetus/Riigi mõiste ja funktsioonid (2)
/Ühiskonnaõpetus/Kombineeritud harjutused (14)
/Bioloogia/9.klass (26)
/Bioloogia/8 (25)
/Bioloogia/Taimed (1)
/Bioloogia/7.klass (21)
/Bioloogia/Loomad (1)
/Bioloogia/Kombineeritud harjutused (6)
/Bioloogia/12.klass (1)
/Füüsika/8.klass (2)
/Füüsika/9.klass (2)
/Füüsika/Kombineeritud harjutused (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia (1)
/Geograafia/9.klass (3)
/Geograafia/Kombineeritud harjutused (13)
/Geograafia/Kaardiõpetus (1)
/Geograafia/8.klass (22)
/Geograafia/Maa siseehitus (1)
/Geograafia/Kliima ja veestik (2)
/Geograafia/Eesti loodusgeograafia/Keskmine (2)
/Inimeseõpetus/1.klass (20)
/Inimeseõpetus/2. klass (51)
/Inimeseõpetus/Koolieelikud (5)
/Inimeseõpetus/3. klass (44)
/Inimeseõpetus/7.-9. klass (14)
/Keemia/Liht- ja liitained (3)
/Keemia/8.klass (38)
/Keemia/Aatomid ja molekulid (3)
/Keemia/Keemilised elemendid (1)
/Keemia/Metallid (1)
/Keemia/9.klass (8)
/Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused (1)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile (3)
/Loodusõpetus/4. - 6. klassile (4)
/Loodusõpetus/5. klass (22)
/Loodusõpetus/Koolieelikutele (12)
/Loodusõpetus/Üldine (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kaardiõpetus ja mõõtmine (1)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Organismid, nende elupaigad ja kooselu (16)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Inimene (2)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Kombineeritud harjutused (20)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/2.klass (56)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/1.klass (33)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Eesti (6)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Ilm ja aastaajad (12)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Elekter ja magnetism (5)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/Liikumine (4)
/Loodusõpetus/1. - 3. klassile/3.klass (53)
/Matemaatika/8.klass (45)
/Matemaatika/4.klass (27)
/Matemaatika/3.klass (31)
/Matemaatika/2.klass (45)
/Matemaatika/10. klass (2)
/Matemaatika/12. klass (5)
/Matemaatika/6.klass (24)
/Matemaatika/5.klass (68)
/Matemaatika/9.klass (15)
/Matemaatika/11. klass (1)
/Matemaatika/7.klass (48)
/Matemaatika/1.klass (51)
/Matemaatika/Kombineeritud harjutused (17)
/Matemaatika/Protsentarvutus (1)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Harilikud murrud (3)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arv kui loendamise tulemus (1)
/Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Kümnendmurrud (8)
/Matemaatika/Geomeetria/Pöördkehad (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Nelinurk (1)
/Matemaatika/Geomeetria/Geomeetrilised kujundid (4)
/Matemaatika/Geomeetria/Kombineeritud harjutused (1)
/Matemaatika/Protsentarvutus/Kombineeritud harjutused (1)
/Muusika/9.klass (3)
/Muusika/4.klass (1)
/Muusika/6.klass (1)
/Muusika/8.klass (2)
/Tööõpetus/Tööõpetuse terminoloogia (4)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Eesti aastail 1988 - ... (2)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Kombineeritud harjutused (3)
Ajalugu/Eesti ajalugu/Muistne vabadusvõitlus (1)
Ajalugu/Uusaeg/Kombineeritud harjutused (2)
Ajalugu/Vana-Kreeka/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Ökoloogia/Keskmine (2)
Bioloogia/Elu olemus/Organismide koostis ja ehitus/Organismide keemiline koostis/Raske (1)
Bioloogia/Elu olemus/Paljunemine ja areng/Rakkude jagunemine ja organismide paljunemine (1)
Bioloogia/Inimene/Inimorganism kui tervik (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Seedeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Hingamiselundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Elundid ja elundkonnad/Vereringeelundkond (1)
Bioloogia/Inimene/Tervishoid/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kahepaiksed (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Linnud (3)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Kombineeritud harjutused (8)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Imetajad/Eluviis/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Kombineeritud harjutused (1)
Bioloogia/Loomad/Selgroogsed/Kalad/Mitmekesisus ja levik/Keskmine (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Kerge (1)
Bioloogia/Loomad/Selgrootud/Lülijalgsed/Keskmine (1)
Füüsika/Aatomi- ja universumiõpetus/Kosmoloogia (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Kerge (1)
Geograafia/Kaardiõpetus/Keskmine (7)
Geograafia/Kaardiõpetus/Raske (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Üldiselt loodusvöönditest (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Kõrbed (1)
Geograafia/Loodusvööndid/Jäävöönd (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Euroopa Liit (1)
Geograafia/Majandusgeograafia/Kombineeritud harjutused (3)
Geograafia/Rahvastik/Maailma rahvastik (3)
Geograafia/Rahvastik/Eesti rahvastik ja asustus (2)
Keemia/Keemilised elemendid/Kombineeritud harjutused (1)
Keemia/Keemilised elemendid/Perioodilisussüsteem (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Kombineeritud harjutused (2)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Alused (1)
Keemia/Keemiliste ühendite põhiklassid/Happed (1)
Keemia/Orgaaniline keemia/Kombineeritud harjutused (1)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Keskmine (2)
Kunstiõpetus/Kombineeritud harjutused/Kerge (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Loodusvarad (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/6.klass (24)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maailmaruum (6)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Õhk, muld, vesi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Maa ja selle ehitus (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kombineeritud harjutused (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/5.klass (28)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal (3)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Inimene (8)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Kliima ja ilm (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/4.klass (51)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Eesti/Eesti ilmastik (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elu Maal/Organismide mitmekesisus (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Jõgi (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Soo (5)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Mets (4)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Aed (1)
Loodusõpetus/4. - 6. klassile/Elukeskkonnad/Põld (2)
Matemaatika/Algebra/Kombineeritud harjutused (1)
Matemaatika/Algebra/Avaldiste lihtsustamine/Abivalemid (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Järguühikud, järkarvud (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud kümnendsüsteemis/Ümardamine (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/10 000-ni (1)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvud sõnade või numbritega/100 piires (2)
Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvuteooria alged/SÜT ja VÜK (2)
Matemaatika/Arvutamine/Kombineeritud harjutused (5)
Matemaatika/Arvutamine/Korrutamine ja jagamine (9)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 100 piires (3)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 20 piires (1)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine üldine (4)
Matemaatika/Arvutamine/Tehted murdudega (2)
Matemaatika/Arvutamine/Liitmine ja lahutamine 10 piires (7)
Matemaatika/Arvutamine/Arvude võrdlemine (1)
Matemaatika/Arvutamine/Seadused, reeglid, omadused (1)
Matemaatika/Funktsioonid ja graafikud/Kombineeritud harjutused (1)